onsdag 23 juli 2008

Som jag skrev på
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=750323676223203878&postID=5823174430811219028&page=1

Nedan direkt från


ang fra-lagen bryter ju mot svensk grundlag allmänna skyddas från övervakning, informationsfrihetslagen skrev om bla på http://arbetsmiljobrott.blogspot.com/regeringen bryter mot grundlag (ku fråga också) men också Reinfeldt lite psykos etc Polisen ska ju upprätthålla lagarna = stänga ner verksamheten Europadomstolen ska ju pröva likheter med brittiska signalspaningslagen oavsett lagarna ska ju gälla och då stänga ner (skydda medborgarna, allmänheten)datorer (sakrätt) och integritetjag tror ju på scramblers (kampanj, finns ju 30 mdr i fonder å fördela)och lösa frågan kanske nu och sen bhl ytterligare efter valet (kanske ir lösning, ir tech för att komma åt barnporr, skadliga program etc)http://www.nordiskasverige.blogspot.com/
den 16 juli 2008 04:51
Anonym sa...
Nej (ang religionsfrihet)Jfr svenska kyrkan där 60% röstar på kd (intresseorganisation=förening). Man kan ju tänka sig att kända s gjort det för "jag har något att säga" (känd s kyrka). Weieryd = jag ska efterlikna påven (brott mot luthersk evangelisk tro i su ordningen och kalle gustav är ju statsöverhuvud, och syns på bla ärkebiskopsstämman tex när Kålhuvudet Hammers slutade)Införa Maria som ny gud för oss etc. Det liknar inte ...ja 30-åriga kriget (väl fortfarande krig med vatikanen, san marion slöts ju fred med för länge sen). Och förrädaren Katrina den store (jfr outsourcing lagen i HD och begravningsavgiften som också bryter mot försäkringsprincipen= inte betala över försäkringsvärdet på livstid för något som då kan betala sig rationellare = lagen bygger ju på rationalitet). Motsägelseprincipen (från Lissabonfördraget till en del oboslet i svensk lag och fö hela rättsskiktet idag med fra-lag och polisutredningar)Uk- Wales har ju brott för minskat (!) med 9%. Databasen är på uppgång (polissamarbete= ska ju enligt utredning bli mer sånt i sverige)Arbetsmiljöbrott= super, misshandlar , förebilder (det har ju bluffarna aldrig varit = jfr 1800-talet och bernadottes i bakgrunden). Och rikligt med pedofilfall (upplysningskampanj och jour för flickor och pojkar att höra av sig - intentionen är ju den liksom tex allmänna ska skydda sig , också privat avlyssning)Präster etc= skitstövlar (det finns inget, bluff hela alltet= tredje uppgiften för uni och högskola och statsmakt= det stämmer inte, är inte hälsosamt och bra och inte informationsfrihetslagen= läs empiri och framförallt lag ska gälla (mer anmäla när brott detekteras som möjlig ir tech från bomber till datorn och då också scramblers)30 mdr i fonder att dela ut till folket som levt med brott länge (mkt osäkerhet , jobbcanser och rekrytering och ingruppsmentalitet och framförallt rädslan och osäkerhet som lett till utflyttning och annat)
den 17 juli 2008 18:31
Anonym sa...
ang arbetsmiljöbrott flera studier (lätt å söka reda på)arbetsmiljölagarna=stäng ner hela alltet konfiskation (pedofil och arbetsmiljöbrott som katolska = flera fall ungdomsledare/präster etc)gå till adekvat ändamål som berör som tex allmänna arvs- och gåvofonden (vård om svaga och handikappade)tex då utbildning , vård i korthet (elbehandling är ju effektivt= neuronnätet skakas om) och framförallt kunskap
den 17 juli 2008 18:40
Anonym sa...
funderat på det norska siter religiösa tex (bara ett ex)"bröd för jesus"och extrem gammeltestamentlig inriktning = som om läser för rättfärdiga (ja det är ju så det är - i en auktoritär och legitim källa eller verk)och som all brottslighet (korkat egentligen) säger= hjälp, signal , detektionsmöjlighet , detta stämmer inte etc
den 17 juli 2008 18:44
Anonym sa...
http://www.physorg.com/news135508449.htmlFrekvensbrott =för premien (tex präst, rel siteinnehavare etc = kristna är ju korrelerade med barnövergreppr)MRIeller premie på 400%speciellt då lagens intention barnbrott (sex övergrepp som ju ger många år i sv)försäkringsprincipen = gör rationell kalkyl, grund = flera studier, empiri (katolska) som visar på det klart mri ska införas (plus då förslag som jourtelefon, skoltjänst, skyddsboende, hjälp och stöd) tex då utbildning , vård i korthet (elbehandling är ju effektivt= neuronnätet skakas om) och framförallt kunskapskydd från allmänna =barnen framförallt (rf 2§ skydd mot tvång bla trossamfund (tillhöra)barnen framförallt tex kristna pedofiler kan ju signalspana på egen hand för att komma åt barn (precis som deras kulturella - sfär gjort sedan länge)neurologiskt så (bedrägeri och skyddande av brottsling etc)
den 17 juli 2008 19:07
Anonym sa...
ja, det var ju en fp på ett bygge som röstade ja ("jag kunde inte se mina jobbarkamrater i ögonen") sa han och idag kommer ju snart IPCCGamla svedala som man säger I världen där man dödar (tex CIA i Afghanistan och knarket = emot sitt uppdrag och gynnar ondskan och judarna bla iransk kärnfysiker) Utrikesmord i sv?? Skadestånd 2 avvisade egyptier Bättre å beväpna folket 100 dip immunitet Och polisinstruktion= skjut för att döda Och självklart direkt nödvärnsrätt Sv och Norden är ju unikt i världen http://nordiskasverige.blogspot.com/ En dag blir vi rikast i världen (och förskringen "ärat flög dit namn över jorden" infrias) Grupptalan Luthersk -evangelisk tro i succesionsordningen= judarna stört sakrätten (tex post-och telelagen) kan vi ju stämma dom Outsourcing = inte förekomma Judarna och usa:s ambassader (avlyssnar ju och cia anställda från bromma flygplats som staten fick betala skadestånd= faktura till cia) dom får ju från knark , slavhandel, krigsocker, och uranleverans från "Irak" (550 ton till Kanada ??? var dom det ifrån) jävla folk Svensk domstol som tar upp grupptalan (IPCC) International Protection of Cooperation Court
den 21 juli 2008 10:31
Anonym sa...
dödslag = samhällskontraktet förverkligats Thomas Quik tex= skäras i ett halvår och hängas upp i klara kyrkogårdstorn Eklund etcoch skitstövlar (100 parametrar och köra igenom i dataprogram och få OK)jfr alternativkostnad (finns ju piller som i Irak)Förmildrande skäl 100 dip agenter i sv (tex folkrörelser etc)det blir aldrig bättre problemet är "inte rent mjöl i påsen"= egenintresset etc från pedofili till ekonomi till egenintresse (dvs samtliga eu ledare)Vi har det för bra (nästa konsumentprodukt etc)Bättre å ha tex som i nazityskland "fricheck" och folkets mandat rättsväsendet inte fungerar (sätter inte dit= korruption)om man hade 1 stat, organisation el fungerande verksamhet el beslut jfr tänka till idag (från mögelgift till painboll med gift i till pilar som skär igenom så blodet flammar över)skitstövlarna ska inte leva (ogräs= kanske biljett till en bättre värld på en annan planet)jfr alternativkostnad (finns ju piller från irak)rätt eller fel beslut
den 21 juli 2008 13:25
Anonym sa...
Successionsordningen (evangelisk-luthersk tro) tex gamla kungar "sparkade ju ut judarna åt helvete". Och idag med beprövad erfarenhet (bla läkaretik, tredje uppgiften för högskola = forskning bla historia ingår). Bauman sa ju att folkmord var modernt och rationellt. Förolämpat relgionen (tex kallat uppbärare för ond , sammankoppling) = grundlagshot. Grupptalan (kristna majoritetsideologin mot då rättsrekvisitet som kränkts och inte garenterar liv för icke-medborgare).Egentligen krig enligt folkrätten Beslagta egendom enligt religion (dvs Israel). Och företag som är medskyldiga till förbrytelsen mot staten, grundlagen och internationell fred.Rapporteras i databaser Och klagomålet bedömas utifrån empiri, faktaunderlaget (beprövad erfarenhet)Och sen straff Och sen grundförsäkringen (samhällskontraktet)= om man bryter mot det upphör ens existens att gälla (brottsfrekvens tex "dåliga mamman från 70-talet" (som tjatat till sig brottsrekvisit= så stort beteendefel/inre hot att samhällets kontrakt upphör). Dvs en dödsspruta hos läkaren. http://strikeforcevetansvarreligionen.blogspot.com/Rapporteras i databaser Och klagomålet bedömas utifrån empiri, faktaunderlaget (beprövad erfarenhet)Och sen straff Och sen grundförsäkringen (samhällskontraktet)= om man bryter mot det upphör ens existens att gälla (brottsfrekvens tex "dåliga mamman från 70-talet" (som tjatat till sig brottsrekvisit= så stort beteendefel/inre hot att samhällets kontrakt upphör). Dvs en dödsspruta hos läkaren. 1. vapenrättighet= grundförsäkring i och med riskkalkyl (samhällskontraktet ska gälla). Riskerna ökar alltmer och mannen ska beskydda kvinnan 2. kvinnan få ett lägre värde i varje rationellt samhällssystem 3. nya samband efter jurdisk process och procedurens granskning (dvs kanske 5 år) med beprövad erfarenhet 4. rätt att döda i nödvärn 5. outsourcing= bevisa dig rätt i tiden
den 22 juli 2008 21:23
Anonym sa...
Barnen måste ju ha den viktigate grundförsäkringenRationellt att hjälpa sig själv (tex vapen , skyddssäker hud etc)Grundförsäkring http://www.chron.com/disp/story.mpl/metropolitan/5900712.htmlhttp://www.silobreaker.com/DocumentClusterReader.aspx?Item=16_882715406&Focus=11_793602Grundförsäkring Engla Bevissäkring tex site för brottsrekvisit (tex hudceller som undviker tex Malmö lagens intention gå plats a till plats b)Ej över lagen Korruption (brottsrekvisit)Tex neurologisk skada (Eklund bilolycka o Arbogamamman) riskmiljö (bibelsekt, som arbetsmiljölagarna) = ska ej vara tillåtet (allmänt sätt)Proportionsprincipen Barnen Ska få ett vapen av något slag (ingå i grundförsäkringen)Fostra och beskydda
den 23 juli 2008 15:10